DALL Casa di amici - Krajowa Wystawa Psów i Wystawa Psów II grupy- 1.07.2017 Gorzów Wlkp. 2 x 1 lokata, ocena doskonała, 2 x Zwycięstwo Młodzieży, BOS